Lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Piteå

Se lediga jobb som Avdelningschef, kommun i Piteå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Piteå som finns hos arbetsgivaren.

Avdelningschef Gymnasieskola

Ansök    Sep 7    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Piteå. Som medarbetare i Piteå kommun har du drygt 4000 kollegor. Kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad i pitebornas vardag och på ett professionellt och trevligt sätt levererar den service de har rätt till. Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta villk... Visa mer
Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Piteå. Som medarbetare i Piteå kommun har du drygt 4000 kollegor. Kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad i pitebornas vardag och på ett professionellt och trevligt sätt levererar den service de har rätt till. Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta villkor och förmåner. Vi hoppas att du vill bli en i gänget på Piteå kommun!

Utbildningsförvaltningen är en av Piteå kommuns största förvaltningar med cirka 1500 medarbetare. För oss är det viktigaste uppdraget att säkerställa att Piteås förskolor och skolor även fortsättningsvis håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Piteås skolväsende har ett erkänt gott renommé och tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för kommunens barn och unga. Vill du vara med i det viktiga arbetet?

Utbildningsförvaltningen söker nu avdelningschef för gymnasieskolan. Utveckling och kvalitet är kännetecknande för vårt gymnasium som har ett brett utbud av yrkes- och studieförberedande program. Skolan utgörs av fem skolenheter, 200 anställda, 14 nationella program, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola.  

Arbetsbeskrivning

Som avdelningschef ingår du i förvaltningens strategiska ledningsgrupp och tillsammans med skolchef och övriga avdelningschefer verkar du i gränssnittet mellan politiker och medarbetare. Du kommer att leda ett strategiskt utvecklingsarbete genom andra chefer, omvandla politiska visioner och prioriteringar på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetare och förståelse för uppdraget. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar.

Tillsammans med din ledningsgrupp på gymnasiet driver du en attraktiv gymnasieskola i en föränderlig omvärld, med höga resultat och ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete i fokus. I uppdraget ingår att företräda skolan i olika forum. Du har bland annat en aktiv och drivande roll i styrgruppen för gymnasiesamverkan mellan fyra kommuner. Samverkan både internt och externt är en naturlig del i uppdraget. 

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning med lämplig inriktning. Du har gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna från utbildningsväsendet, samt erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling. Du har god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar och är insatt i lagstiftning inom verksamhetsområdet. Du har god erfarenhet av att samverka med fackliga företrädare, näringsliv och omgivande samhälle.  

Ditt ledarskap kännetecknas av tillit till politik, verksamhet och medarbetare. Du har en god förmåga att visualisera helhet och konkretisera mål på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Du är en tydlig, strategisk, kommunikativ och förtroendegivande ledare som kan fatta modiga beslut i syfte att föra verksamheten framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för uppdraget. Vi förutsätter att du har ett gediget samhällsintresse och är insatt i omvärldens förändring och utveckling.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med semesteranställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter

Förvaltningschef Malin Westling, [email protected] 

 
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare

Kontaktperson


Sofia Liberg

Sveriges Lärare

0911-93 403

Sten AnderssonVision

0911-69 69 70

Åsa ForsKommunal

0911-93413Annica Baudin

Vårdförbundet

[email protected]Marina Öberg

Akademikerförbundet SSR

0911-69 62 92Daniel Lindberg

Akademikeralliansen

0911-69 63 27

[email protected]Annica Forsberg

Sverigers Skolledarförbund

0911-69 73 84

[email protected] Visa mindre

Avdelningschef för Hållbar tillväxt vid Kommunledningsförvaltningen

Ansök    Dec 16    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
För att kunna dra största möjliga nytta av de möjligheter Piteå har som kommun och för att kunna möta de komplexa samhällsutmaningar vi står inför så skapar nu Piteå kommun avdelningen Hållbar tillväxt på Kommunledningsförvaltningen. Vi söker dig som är redo att leda denna avdelning och hjälpa Piteå att möta framtiden. Kommunledningsförvaltningen leder kommunens utveckling på uppdrag av Kommunstyrelsen. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hål... Visa mer
För att kunna dra största möjliga nytta av de möjligheter Piteå har som kommun och för att kunna möta de komplexa samhällsutmaningar vi står inför så skapar nu Piteå kommun avdelningen Hållbar tillväxt på Kommunledningsförvaltningen. Vi söker dig som är redo att leda denna avdelning och hjälpa Piteå att möta framtiden.

Kommunledningsförvaltningen leder kommunens utveckling på uppdrag av Kommunstyrelsen. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar och i tät samverkan med övriga kommunala förvaltningar och bolag, utvecklar vi en ännu bättre plats att bo, verka och leva på.

Avdelningen för Hållbar tillväxt ska bidra till kommunens samhällsutveckling genom att analysera och strategiskt samordna de kommunövergripande politiska uppdragen.  Vi söker en erfaren, kreativ och driven person som vill leda en spännande utvecklingsresa för att stärka den strategiska samhällsutvecklingen. Välkommen med din ansökan! 

Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för ledarskapet i Piteå kommun är det tillitsbaserade ledarskapet. Det innebär att du som chef förväntas stimulera till samskapande, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar möta medborgarnas behov.

Som avdelningschef är du direkt underställd kommunchefen, tillika förvaltningschef, och tillhör förvaltningens ledningsgrupp. Du kommer gemensamt med medarbetare utforma avdelningen och skapa förutsättningar för samarbete, samverkan och dialog såväl internt som externt. 
Dina medarbetare är sakkunniga som verkar som stöd och analys för såväl politik som chefer i planering och genomförande för att stärka verksamheternas förmåga att möta de komplexa utmaningar kommunen står inför. 

Kvalifikationer
Som chef i Piteå kommun är du en förebild för andra och tar ett helhetsperspektiv i ditt agerande och beslut. I ditt ledarskap är du tydlig och kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Vi söker dig som har erfarenhet av någon form av ledande roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Du har erfarenhet av ledning och styrning, gärna i den offentliga sektorn och ser kommunen som en viktig aktör för utvecklingen i Piteå. Du ska vara en mycket god kommunikatör och ska vara bra på att driva samverkan och hitta samsyn i komplexa frågor.
Du har en utbildning på högskole- eller universitetsnivå samt flera års ledarerfarenhet med förmåga att leda sakkunniga experter i en gemensam och tillitsfull kontext

Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Förutom den nya avdelningen Hållbar tillväxt finns vid kommunledningsförvaltningen ytterligare sex avdelningar, Ekonomi, IT, Kommunikation, Näringsliv, Styrning och ledning samt Personal. 

Hållbar tillväxt kommer att innefatta mångfacetterade strategiska funktioner som efterhand anpassas efter de politiska prioriteringarna, den samhällsutveckling vi är en del av och de utmaningar vi kommer att möta. Social och ekologisk hållbarhet, strategisk samhällsplanering, regionala och internationella samarbeten, Norrbotniabanan, brottsförebyggande arbete och demokratiarbete är exempel på frågor som avdelningen kommer att ansvara för. En stor del av avdelningens arbete är att se sambanden mellan dessa komplexa frågor och i tätt samarbete med övriga kommunen och med andra aktörer säkerställa en positiv utveckling.

Övrigt
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar
Andreas Lind, kommunchef 073-098 94 86


Fackliga företrädare
Hanna Backman, Akademikeralliansen, 0911-69 61 85
Sten Andersson, Vision, 0911-69 69 70

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-09.

 

Inflyttarservice – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, behöver veta mer om utbildning/skola eller hur kultur- och fritidsutbudet ser ut? Inflyttarservice erbjuder dig stöd från start till mål, läs mer här (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice) Visa mindre

Avdelningschef för Hållbar tillväxt vid Kommunledningsförvaltningen

Ansök    Jan 9    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
För att kunna dra största möjliga nytta av de möjligheter Piteå har som kommun och för att kunna möta de komplexa samhällsutmaningar vi står inför så skapar nu Piteå kommun avdelningen Hållbar tillväxt på Kommunledningsförvaltningen. Vi söker dig som är redo att leda denna avdelning och hjälpa Piteå att möta framtiden. Kommunledningsförvaltningen leder kommunens utveckling på uppdrag av Kommunstyrelsen. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hål... Visa mer
För att kunna dra största möjliga nytta av de möjligheter Piteå har som kommun och för att kunna möta de komplexa samhällsutmaningar vi står inför så skapar nu Piteå kommun avdelningen Hållbar tillväxt på Kommunledningsförvaltningen. Vi söker dig som är redo att leda denna avdelning och hjälpa Piteå att möta framtiden.

Kommunledningsförvaltningen leder kommunens utveckling på uppdrag av Kommunstyrelsen. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar och i tät samverkan med övriga kommunala förvaltningar och bolag, utvecklar vi en ännu bättre plats att bo, verka och leva på.

Avdelningen för Hållbar tillväxt ska bidra till kommunens samhällsutveckling genom att analysera och strategiskt samordna de kommunövergripande politiska uppdragen.  Vi söker en erfaren, kreativ och driven person som vill leda en spännande utvecklingsresa för att stärka den strategiska samhällsutvecklingen. Välkommen med din ansökan! 

Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för ledarskapet i Piteå kommun är det tillitsbaserade ledarskapet. Det innebär att du som chef förväntas stimulera till samskapande, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar möta medborgarnas behov.

Som avdelningschef är du direkt underställd kommunchefen, tillika förvaltningschef, och tillhör förvaltningens ledningsgrupp. Du kommer gemensamt med medarbetare utforma avdelningen och skapa förutsättningar för samarbete, samverkan och dialog såväl internt som externt. 
Dina medarbetare är sakkunniga som verkar som stöd och analys för såväl politik som chefer i planering och genomförande för att stärka verksamheternas förmåga att möta de komplexa utmaningar kommunen står inför. 

Kvalifikationer
Som chef i Piteå kommun är du en förebild för andra och tar ett helhetsperspektiv i ditt agerande och beslut. I ditt ledarskap är du tydlig och kommunikativ och skapar engagemang och delaktighet utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Vi söker dig som har erfarenhet av någon form av ledande roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Du har erfarenhet av ledning och styrning, gärna i den offentliga sektorn och ser kommunen som en viktig aktör för utvecklingen i Piteå. Du ska vara en mycket god kommunikatör och ska vara bra på att driva samverkan och hitta samsyn i komplexa frågor.
Du har en utbildning på högskole- eller universitetsnivå samt flera års ledarerfarenhet med förmåga att leda sakkunniga experter i en gemensam och tillitsfull kontext

Om arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Förutom den nya avdelningen Hållbar tillväxt finns vid kommunledningsförvaltningen ytterligare sex avdelningar, Ekonomi, IT, Kommunikation, Näringsliv, Styrning och ledning samt Personal. 

Hållbar tillväxt kommer att innefatta mångfacetterade strategiska funktioner som efterhand anpassas efter de politiska prioriteringarna, den samhällsutveckling vi är en del av och de utmaningar vi kommer att möta. Social och ekologisk hållbarhet, strategisk samhällsplanering, regionala och internationella samarbeten, Norrbotniabanan, brottsförebyggande arbete och demokratiarbete är exempel på frågor som avdelningen kommer att ansvara för. En stor del av avdelningens arbete är att se sambanden mellan dessa komplexa frågor och i tätt samarbete med övriga kommunen och med andra aktörer säkerställa en positiv utveckling.

Övrigt
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar
Andreas Lind, kommunchef 073-098 94 86


Fackliga företrädare
Hanna Backman, Akademikeralliansen, 0911-69 61 85
Sten Andersson, Vision, 0911-69 69 70

Välkommen med din ansökan senast 2023-01-23.

 

Inflyttarservice – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, behöver veta mer om utbildning/skola eller hur kultur- och fritidsutbudet ser ut? Inflyttarservice erbjuder dig stöd från start till mål, läs mer här (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice) Visa mindre

Verksamhetschef för Innovationsarenan

Piteå Science Park Piteå Science Park är ett kommunalt utvecklingsbolag som arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. I bolagets tre verksamheter Innovationsarenan, inkubatorn Go Business och konserthuset Studio Acusticum möts olika perspektiv och kompetenser för att generera nya idéer, lösningar och upplevelser som gör Pit... Visa mer
Piteå Science Park
Piteå Science Park är ett kommunalt utvecklingsbolag som arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. I bolagets tre verksamheter Innovationsarenan, inkubatorn Go Business och konserthuset Studio Acusticum möts olika perspektiv och kompetenser för att generera nya idéer, lösningar och upplevelser som gör Piteå och norra Sverige starkare och intressantare.
Innovationsarenan
Innovationsarenan jobbar med riktad näringslivsutveckling och driver olika utvecklingsprojekt och klusterinitiativ tillsammans med etablerade företag och entreprenörer som vill växa eller göra en förändring. Innovationsarenan arbetar för accelererad regional utveckling och svensk innovationskraft. Det gör vi genom att driva projekt och bygga klusterinitiativ där företag, forskare och samhälle samverkar för att skapa tillväxt och innovationer tillsammans. Vi erbjuder nätverk, mötesplatser, innovationsledning och affärsutveckling för företag som vill växa i samverkan med andra.
Hos oss får du jobba i ett starkt team med kreativa och ambitiösa människor som drivs av att skapa värde för de företag och kunder som vi jobbar med. Du får även stor möjlighet att påverka din roll och att utvecklas tillsammans med bolaget.
Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef för Innovationsarenan på Piteå Science Park har du huvudansvar för ett av bolagets tre verksamhetsområden. Du leder och utvecklar verksamhetsområdet tillsammans med dina medarbetare där ni i ett starkt team stödjer varandra i vardagen.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för ditt verksamhetsområde. Det innebär följande:
Leda och coacha dina medarbetare genom en nära och god dialog.
Planera och leda verksamheten mot uppsatta mål.
Leda och fördela större arbetsuppgifter inom verksamheten.
Ha en god omvärldsanalys för att se affärsmöjligheter och ta dessa i hamn.
Skriva offerter/ansökningar eller stötta i förfarandet.
Vara delaktig i hela företagets utveckling genom att delta i arbetet med affärsplan och budget, samt uppföljning av detsamma.
Ha en aktiv roll i företagets ledningsgrupp.
Budgetansvar för verksamhetsområdet.
Delta i relevanta regionala och nationella nätverk och representera verksamheten och företaget.
Utveckla goda och långsiktiga kundrelationer.
Representera företaget mot kund och andra intressenter.Kvalifikationer och erfarenhet
Du har mångårig erfarenhet av strategiskt arbete. Du har relevant akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet, inom näringslivsutveckling, projektledning och ledarskap.
Personliga egenskaper
Du är en ansvarsfull och social person som brinner för att driva utveckling tillsammans med andra. Du har förmågan att vägleda, inspirera och utmana människor och är duktig på att anpassa dialogen efter deras förutsättningar och behov. Du vågar lita på din intuition, bryta mönster och tänka nytt och kreativt. Du har ett stort nätverk och är trygg med att hålla offentliga presentationer och ta kontakt med nya människor.
Har du frågor?
Kontakta:
Henrik Bucht, VD Piteå Science Park, [email protected] , Tel. 070-21 22 100
Låter det spännande? Så här ansöker du:
Skicka oss ditt CV och personliga brev, till [email protected]. Märk ansökan med ”Verksamhetschef för Innovationsarenan” i ämnesraden. Vi behöver din ansökan senast 29 augusti 2022. Visa mindre

Avdelningschef Park

Ansök    Sep 7    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
Kultur, park och fritidsverksamheterna i Piteå kommun ska verka för att stärka pitebornas livskvalitet och folkhälsa. Verksamheterna ska ge piteborna glädje, njutning, insikt och uttrycksmöjligheter till ett rikare liv och stimulera till inflyttning och företagsetablering. Ett mångsidigt kultur- fritids- och föreningsliv ger också piteborna stöd, inspiration och förutsättningar att välja goda levnadsvanor. Att aktivt delta i verksamheterna och skapandet av... Visa mer
Kultur, park och fritidsverksamheterna i Piteå kommun ska verka för att stärka pitebornas livskvalitet och folkhälsa. Verksamheterna ska ge piteborna glädje, njutning, insikt och uttrycksmöjligheter till ett rikare liv och stimulera till inflyttning och företagsetablering. Ett mångsidigt kultur- fritids- och föreningsliv ger också piteborna stöd, inspiration och förutsättningar att välja goda levnadsvanor. Att aktivt delta i verksamheterna och skapandet av dessa är en källa till nytänkande, självtillit och ett rikare liv.

Piteå siktar på att ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 invånare till 2040. En ökad tillväxt innebär likväl som nya bostäder behov av satsningar på kultur, fritid och attraktiva livsmiljöer. Grönstruktur ger trivsel, attraktivitet, liv mellan husen, utrymme för den fria tiden, plats för biologisk mångfald och är viktigt för ett hållbart samhälle.

Kultur, park och fritidsförvaltningen består av tre avdelningar och styrs av Kultur- och fritidsnämnden.  Kultur, park och fritidsförvaltningen söker nu en Parkchef.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Som avdelningschef Park har du ett övergripande verksamhetsansvar för drift, skogsvård, nyanläggning och naturvårdsgruppen. Parken ansvarar för stadens parker, lekplatser, grönytor, planteringar, gatumiljöer, tätortsnära skog, skogsvård, isbanan och vinterlekland. Naturvårdsgruppen arbetar bland annat med röjning. Parkavdelningen består av ca tio medarbetare, där ca 30 säsongsanställda tillkommer enheten för parkdrift under sommaren.

Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och ansvarar för att i nära samverkan med övriga chefer och personal driva utvecklingsarbeten inom angivna områden. Avdelningen har också ett nära samarbete med andra förvaltningar, kommunala bolag, externa aktörer, föreningar och medborgare. Du driver och värnar de gröna frågorna i kommunen och deltar med ett helhetsperspektiv i samhällsplanering och annan samverkan där hållbar utveckling av gröna livsmiljöer är av vikt. I arbetet ingår att göra utredningar, representera och hantera ärenden och föreslå satsningar och prioriteringar i kontakt med politiken.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från verksamhetsområdet. Alternativt en utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Grön kompetens är meriterande. Du har arbetat som chef och ledare i några år. Det är också en fördel om du har erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är nytänkande och kreativ samtidigt som du strävar efter att nå målen och hålla en hög kvalitet.

I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet. Du leder, skapar engagemang och delaktighet och ger andra de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du ser på sakers långsiktiga betydelse, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. B-körkort krävs för uppdraget

Övrigt

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar

Annika Nordstrand, Förvaltningschef

Telefon 0911-69 76 79

Fackliga företrädare

Inger Laitamaa, Kommunal, tel 070–5236349

Camilla Norberg, Vision, tel 0911–696412

Välkommen med din ansökan senast 2022-09-25 Visa mindre

Avdelningschef Park

Ansök    Okt 17    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
Kultur, park och fritidsverksamheterna i Piteå kommun ska verka för att stärka pitebornas livskvalitet och folkhälsa. Verksamheterna ska ge piteborna glädje, njutning, insikt och uttrycksmöjligheter till ett rikare liv och stimulera till inflyttning och företagsetablering. Ett mångsidigt kultur- fritids- och föreningsliv ger också piteborna stöd, inspiration och förutsättningar att välja goda levnadsvanor. Att aktivt delta i verksamheterna och skapandet av... Visa mer
Kultur, park och fritidsverksamheterna i Piteå kommun ska verka för att stärka pitebornas livskvalitet och folkhälsa. Verksamheterna ska ge piteborna glädje, njutning, insikt och uttrycksmöjligheter till ett rikare liv och stimulera till inflyttning och företagsetablering. Ett mångsidigt kultur- fritids- och föreningsliv ger också piteborna stöd, inspiration och förutsättningar att välja goda levnadsvanor. Att aktivt delta i verksamheterna och skapandet av dessa är en källa till nytänkande, självtillit och ett rikare liv.

Piteå siktar på att ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 invånare till 2040. En ökad tillväxt innebär likväl som nya bostäder behov av satsningar på kultur, fritid och attraktiva livsmiljöer. Grönstruktur ger trivsel, attraktivitet, liv mellan husen, utrymme för den fria tiden, plats för biologisk mångfald och är viktigt för ett hållbart samhälle.

Kultur, park och fritidsförvaltningen består av tre avdelningar och styrs av Kultur- och fritidsnämnden.  Kultur, park och fritidsförvaltningen söker nu en Parkchef.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Som avdelningschef Park har du ett övergripande verksamhetsansvar för drift, skogsvård, nyanläggning och naturvårdsgruppen. Parken ansvarar för stadens parker, lekplatser, grönytor, planteringar, gatumiljöer, tätortsnära skog, skogsvård, isbanan och vinterlekland. Naturvårdsgruppen arbetar bland annat med röjning. Parkavdelningen består av ca tio medarbetare, där ca 30 säsongsanställda tillkommer enheten för parkdrift under sommaren.

Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och ansvarar för att i nära samverkan med övriga chefer och personal driva utvecklingsarbeten inom angivna områden. Avdelningen har också ett nära samarbete med andra förvaltningar, kommunala bolag, externa aktörer, föreningar och medborgare. Du driver och värnar de gröna frågorna i kommunen och deltar med ett helhetsperspektiv i samhällsplanering och annan samverkan där hållbar utveckling av gröna livsmiljöer är av vikt. I arbetet ingår att göra utredningar, representera och hantera ärenden och föreslå satsningar och prioriteringar i kontakt med politiken.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från verksamhetsområdet. Alternativt en utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Grön kompetens är meriterande. Du har arbetat som chef och ledare i några år. Det är också en fördel om du har erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är nytänkande och kreativ samtidigt som du strävar efter att nå målen och hålla en hög kvalitet.

I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet. Du leder, skapar engagemang och delaktighet och ger andra de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du ser på sakers långsiktiga betydelse, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. B-körkort krävs för uppdraget

Övrigt

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Veronica Nylund på mail: [email protected].

Fackliga företrädare

Inger Laitamaa, Kommunal, tel 070–5236349

Camilla Norberg, Vision, tel 0911–696412

Tjänsten söker du via länken nedan;

https://www.studentconsulting.com/sv/lediga-jobb/pitea/avdelningschef-park-till-pitea-kommun/66941

Välkommen med din ansökan senast 2022-11-06 Visa mindre

Näringslivschef, vikariat

Ansök    Okt 23    Piteå Kommun    Avdelningschef, kommun
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Piteå?  Nuvarande näringslivschef kommer att vara tjänstledig på grund av annat uppdrag inom kommunen och utifrån det söker vi dig som vill fortsätta arbetet med att stärka samarbete och samverkan med näringslivet i Piteå. Näringslivsavdelningen är en av Kommunledningsförvaltningen sex avdelningar och ska genom sitt arbete bidra till att kommunen når sina uppsatta mål. I avdelningen i... Visa mer
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Piteå? 

Nuvarande näringslivschef kommer att vara tjänstledig på grund av annat uppdrag inom kommunen och utifrån det söker vi dig som vill fortsätta arbetet med att stärka samarbete och samverkan med näringslivet i Piteå.
Näringslivsavdelningen är en av Kommunledningsförvaltningen sex avdelningar och ska genom sitt arbete bidra till att kommunen når sina uppsatta mål. I avdelningen ingår även Piteå Turistcenter där vi fokuserar på besöksnäringens företag och såklart besökaren som är både turist och invånare. Samverkan mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar samhällsutveckling.

Vi erbjuder ett arbete där du har möjlighet att påverka och göra skillnad för såväl medborgare, företagare och medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du tillsammans med medarbetarna kan utvecklas och tillsammans bidra till att uppfylla kommunens vision – Piteå, det är hit man kommer när man kommer hem!

Arbetsuppgifter
I din roll som näringslivschef har du personalansvar för cirka 10 medarbetare  som du arbetsleder. Dina medarbetare arbetar med stort eget ansvar inom områdena näringslivs- och turismutveckling. Tillsammans har ni ett stort fokus på att ge ett bra stöd till befintliga och nya företag för att bidra till ett livskraftigt näringsliv i Piteå. Det krävs att ligga steget före, vara omvärldsorienterad och i dialog med näringslivet verka för ett gott näringslivsklimat på orten. Samverkan med förvaltningarna inom kommunen och externa parter i samhället är en viktig del i ditt arbete. Näringslivschefen  är ansvarig för att kommunstyrelsens näringspolitik får genomslag i Piteå och du ingår i Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du har relevant högskole-/universitetsutbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har ett genuint intresse av näringslivsutveckling, goda kunskaper både om den offentliga sektorns och näringslivets villkor. Du bör ha erfarenheter att leda stora möten, driva frågor och bygga nätverk för att lösa dina uppdrag. Tidigare chefserfarenhet är meriterande.

Som ledare vågar du pröva nya vägar och står upp för ditt uppdrag. Du är drivande i enlighet med ditt uppdrag och en duktig kommunikatör. Att du har en mycket god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.

Övrigt
Tjänsten är ett vikariat till och med 31 december 2020. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Hos oss har du rätt till rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt möjlighet till semesterväxling.

Upplysningar
Ylva Sundkvist, kommunchef telefon 0911-69 60 97

Facklig företrädare
Sten Andersson, Vision, telefon 0911-69 69 70

Välkommen med din ansökan senast 10 november 2019!

Vi undanber vi oss kontakt från annonsörer och konsulterande rekryteringsföretag. Visa mindre

Avdelningschef Städenheten

Ansök    Jan 11    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
Fastighets- och serviceförvaltningen står inför många spännande utmaningar och söker dig som tar initiativ, gillar att samarbeta med andra och delar med dig av din kunskap. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, ha roligt och att göra skillnad. Förvaltningen består av fyra avdelningar; Fastigheter, Måltidsservice, Städenheten samt Staben och totala antalet medarbetare är cirka 350. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för ... Visa mer
Fastighets- och serviceförvaltningen står inför många spännande utmaningar och söker dig som tar initiativ, gillar att samarbeta med andra och delar med dig av din kunskap. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, ha roligt och att göra skillnad.

Förvaltningen består av fyra avdelningar; Fastigheter, Måltidsservice, Städenheten samt Staben och totala antalet medarbetare är cirka 350. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial till kommunens verksamheter.

Avdelning Städ ansvarar för att säkerställa en ren och trivsam inomhusmiljö i kommunens verksamheter samt bidra till minskad smittspridning. I uppdraget ingår också att underhålla och vårda lokalerna och ytskikt så att dessa ska få en ökad livslängd. Städningen utförs av välutbildad personal (84 årsarbetare och ett antal vikarier) på ett professionellt, sunt och miljövänligt sätt.

Städenheten drivs som en resultatenhet vilket innebär att det är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag av nämnd utför verksamhet inom ramen för den kommunala organisationen. Resultatenheten är en kommunal enhet och den skall inte i något avseende betraktas som en extern entreprenör. Resultatenheten ges dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens övriga verksamheter. Resultatenheten har egen ledningsgrupp. Med anledning av kommande pensionsavgång söker Fastighets- och serviceförvaltningen nu en avdelningschef Städ.  

Arbetsuppgifter

I rollen som avdelningschef ansvarar du för ledning och styrning av verksamheten. Du har ett ansvar för personal, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö för tre enhetschefer samt 20-25 städare i ett av fyra geografiska städområden. I ett tätt, tillitsfullt samarbete med de tre enhetscheferna pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla verksamheten för att vara en modern städorganisation med fokus på personal, miljö och nya digitala städverktyg. Rollen innehåller många olika kontakter varför ett professionellt förhållningssätt och genuint intresse för andra människor och goda relationer är en förutsättning. Rollen som avdelningschef innehåller både strategisk styrning såsom mer operativa arbetsuppgifter som daglig bemanning. Då städarna arbetar vid olika objekt över hela kommunen sker mycket av ledarskapet på distans. Som avdelningschef deltar du aktivt även i Fastighets- och serviceförvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från verksamhetsområdet. Alternativt en utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har arbetat som chef och ledare i några år. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, men förstår och respekterar förutsättningarna i en politiskt styrd organisation.

Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, analytisk och självgående. Du är tydlig i ditt ledarskap och vinner medarbetarnas förtroende att leda dem i uppdraget. Du inspirerar och skapar en kultur, där vilja, arbetsglädje och olikheter integreras på ett värdeskapande sätt. Du har god samarbetsförmåga och strävar efter att hitta fungerande vägar framåt, i samspel med övriga avdelningar, men också med andra förvaltningar och aktörer. Du har en god förmåga att skriva, presentera och förklara samband på ett enkelt och tydligt sätt.

B-körkort och mycket god datavana är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du arbetat inom verksamhetsområdet, gärna kunskap inom SRY.

Kontaktperson

Jan Ställ, förvaltningschef, 070-527 12 77

Fackliga kontaktpersoner

Vision, Jonas Sandlund 0911-69 68 73

Sveriges Ingenjörer, Christer Eriksson 0911-69 61 65

Kommunal, Carola Bergren 010-442 9904

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31

Vi undanber oss all kontakt från rekryteringsföretag Visa mindre

Avdelningschef Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri

Ansök    Feb 1    Piteå kommun    Avdelningschef, kommun
Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Piteå. Som medarbetare i Piteå kommun har du drygt 4000 kollegor. Kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad i pitebornas vardag och på ett professionellt och trevligt sätt levererar den service de har rätt till. Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta vill... Visa mer
Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Piteå.
Som medarbetare i Piteå kommun har du drygt 4000 kollegor. Kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad i pitebornas vardag och på ett professionellt och trevligt sätt levererar den service de har rätt till. Vi erbjuder dig en trygg anställning med schyssta villkor och förmåner. Vi hoppas att du vill bli en i gänget på Piteå kommun! 

Socialtjänsten är Piteå kommuns största förvaltning med cirka 1700 medarbetare. Hos oss sätter vi individen i centrum och samordnar de insatser som behövs från sju avdelningar. Vårt uppdrag är att ge människor det stöd de behöver för att kunna leva så självständigt som möjligt i olika skeden i livet. Tillsammans skapar vi framtidens socialtjänst. Vill du vara med?

Vill du vara med och skapa en starkare socialtjänst?

Vi söker nu avdelningschef till Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri. Vill du vara med och fatta modiga beslut för att utveckla framtidens socialtjänst. Vi söker en ledare som dras till utmaningarna – och inte avskräcks av dem. Är det du?

Arbetsbeskrivning

Som avdelningschef ingår du i förvaltningens strategiska ledning och tillsammans med socialchefen verkar du i gränssnittet mellan politiker och medarbetare. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Ditt främsta uppdrag är att tillsammans med andra chefer utveckla en Socialtjänst som präglas av en flexibel och anpassningsbar organisation med stor förändringsberedskap inför framtiden. Du kommer att leda ett strategiskt förändringsarbete genom andra chefer, omvandla politiska visioner och prioriteringar på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetare och förståelse för uppdraget. Vi söker dig som står redo att möta de utmaningar Socialtjänsten står inför inom bland annat områdena ekonomi, kompetensförsörjning samt utvecklandet av samarbete med viktiga samverkansparters.  

Du verkar för att processansvar och beslutsmandat flyttas så nära våra brukare som möjligt, med utgångspunkt i ett tillitsbaserat ledarskap som bygger på helhetssyn och samverkan över verksamhetsgränser. Du ser dig själv som en strategisk möjliggörare och överlämnar stort förtroende för andra chefer och medarbetare att leda vår kärnverksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som utifrån ett långsiktigt och strategiskt perspektiv vill utveckla framtidens socialtjänst i en föränderlig omvärld. Du har en för uppdraget lämplig yrkeserfarenhet eller högskoleutbildning samt några års erfarenhet av en chefsbefattning, gärna på strategisk nivå och i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete samt erfarenhet av Socialtjänstens uppdrag ser vi som meriterande. Samt erfarenhet från området Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri.

Ditt ledarskap kännetecknas av tillit till verksamhet och medarbetare. Du har en god förmåga att visualisera helhet och konkretisera mål på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Du är en tydlig, strategisk och kommunikativ ledare som kan fatta modiga beslut i syfte att föra verksamheten framåt. Du är en trygg och stabil person med god analytisk förmåga, och du kan ta dig an komplexa problembilder utan att fastna i detaljfrågor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för uppdraget.

Vi förutsätter att du har ett gediget samhällsintresse och är insatt i omvärldens förändring och utveckling.

Kontaktpersoner

Eva Börjesson Öman Tf Socialchef 0911-69 64 47

Sten Andersson Vision 0911-69 69 70

Marina Öberg Akademikerförbundet SSR 0911-69 62 92 Visa mindre

Driftchef kök , städ och internat Grans Naturbruksgymnasium

Ansök    Maj 29    Piteå Kommun    Avdelningschef, kommun
Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola,... Visa mer
Piteå det är hit man kommer när man kommer hem.

Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång.

I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.


Grans naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium är en gymnasieskola med gamla anor, vackert belägen i Öjebyn strax utanför Piteå. Skolan erbjuder två inriktningar inom gymnasiets naturbruksprogram – Djur och Lantbruk och har elever från olika delar av länet. Vid skolan finns ett internatboende.

Utbildningsförvaltningen söker nu en driftchef för kök, städ och internat till Grans Naturbruksgymnasium.

Arbetsuppgifter
Som driftchef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen tillsammans med skolans rektor samt driftchef för lantbruk och djurstallar. Uppdraget innebär ett ansvar för den dagliga driften inom de olika verksamheterna samt personalansvar för 9 medarbetare.

I uppdraget ingår elevsociala och administrativa uppgifter och viss tjänstgöring kan förekomma kvällstid på internatet.  

Kvalifikationer
För uppdraget krävs kunskap i kostlära. Du som söker behöver även ha erfarenhet av arbetsledning. Som chef ska du ha förmåga att engagera och entusiasmera både personal och elever. Du ska också kunna hantera stressiga situationer och inte vara rädd för att ta tag i eventuella konfliker.
 
I övrigt bör du ha förmåga att arbeta organiserat och strukturerat. Som person uppfattas du som lugn och trygg och uppskattar samarbete. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper. 
Anställning
100% Tidsbegränsad anställning from 2019-09-01 tom 2019-08-31.  

Övrigt
Välkommen med din ansökan senast datum 2019-06-09

I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från andra annonsörer och rekryteringsföretag. Visa mindre